Terminy Wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych od klas IV w roku szkolnym 2020/2021


Lp.

 

Nazwa przedmiotu

Termin eliminacji

I stopień
(szkolny)

II stopień
(rejonowy)

III stopień
(wojewódzki)

1.

Język polski

13.10.2020 r.
godz.14:00

08.12.2020 r.
godz.14:00

25.02.2021 r.
godz.12:00

2.

Język angielski

15.10.2020 r.
godz.14:00

26.11.2020 r.
godz.14:00

16.02.2021 r.
godz.12:00

3.

Język niemiecki

22.10.2020 r.
godz.14:00

13.01.2020 r.
godz.14:00

16.02.2021 r.
godz.12:00

4.

Historia

23.10.2020 r.
godz.14:00

15.01.2021 r.
godz.14:00

19.02.2021 r.
godz.12:00

5.

Biologia

03.11.2020 r.
godz.14:00

12.01.2021 r.
godz.14:00

02.03.2021 r.
godz.12:00

6.

Geografia

16.10.2020 r.
godz.14:00

17.12.2020 r.
godz.14:00

29.01.2021 r.
godz.12:00

7.

Matematyka

20.10.2020 r.
godz.14:00

01.12.2020 r.
godz.14:00

23.02.2021 r.
godz.12:00

8.

Fizyka

21.10.2020 r.
godz.14:00

14.01.2021 r.
godz.14:00

24.02.2021 r.
godz.12:00

9.

Chemia

02.11.2020 r.
godz.14:00

11.01.2021 r.
godz.14:00

01.03.2021 r.
godz.12:00

10.

Informatyka

05.11.2020 r.
godz.14:00

18.01.2021 r.
godz.14:00

22.02.2021 r.
godz.12:00

 Więcej informacji: https://www.kuratorium.gda.pl/category/rodziceuczniowie/konkursy-przedmiotowe/

konkursy-86505.jpg

konkursy-86504.jpg