Patronem Szkoły Podstawowej nr 92 jest

Kardynał Stefan Wyszyński,

Prymas Tysiąclecia i Błogosławiony Kościoła Katolickiego, wielki Polak i patriota. 

A oto jego krótki życiorys: 

     Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901  r.w Zuzeli, małej miejscowości nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko Stanisława (organisty miejscowego kościoła) i Julianny (z d. Karp) Wyszyńskich. Wcześnie wybrał drogę powołania kapłańskiego - święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1924 r., w dniu swoich 23 urodzin, z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. W latach 1925-1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który ukończył z doktoratem na temat "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". Od 1932 pełnił obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika włocławskiego "Ateneum Kapłańskie", prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy i działalność społeczno-oświatową w chrześcijańskich związkach zawodowych. Po wybuchu II Wojny Światowej ukrywał się przed gestapo. W okresie Powstania Warszawskiego był kapelanem Grupy Armii Krajowej "Kampinos" oraz szpitala powstańczego. Po zakończeniu wojny we Włocławku reorganizował seminarium duchowne i pełnił w nim obowiązki rektora. W 1946 mianowany biskupem lubelskim - święcenia biskupie otrzymał z rąk kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. W swoim herbie biskupim umieścił słowa "Soli Deo" tzn. "Jedynemu Bogu" (służba Bogu samemu przez Maryję była widoczna w jego całym życiu…).
     Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 r. Stefan Wyszyński został niespodziewanie mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim, prymasem Polski. W 1953 mianowano go kardynałem – członkiem kolegium kardynalskiego (jako jedyny polski kardynał brał udział w czterech konklawe, w 1958r. kiedy oddano na niego kilka głosów i w 1963 r. był jedynym przedstawicielem Europy Wschodniej…).
25 września 1953 r. w ramach represji komunistów wobec Kościoła Katolickiego aresztowano go bezprawnie i uwięziono. Przetrzymywano Go w następujących miejscach odosobnienia:

  •     w Rywałdzie (od 25 września 1953r. do 12 października 1953 r.)

  •     w Stoczku Warmińskim (od 12 października 1953r. do 6 października 1954r.)

  •     w Prudniku (od 6 października 1954 r. do 27 października 1955 r.)

  •     w Komańczy (od 27 października 1955 r. do 26 października 1956 r.; tutaj 16 maja 1956 r. napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego).


     W latach 1957-1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. W 1965r. był jednym z inicjatorów wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, dążąc do pojednania polsko-niemieckiego. W 1972r. dzięki jego długoletnim staraniom Watykan ostatecznie uznał granice zachodnie Polski, ustalone po II Wojnie Światowej. W czasie sierpnia 1980, w trosce o pokój i dobro Narodu, ustawicznie wzywał do rozwagi i odpowiedzialności. W latach 1980-1981 pośredniczył w rozmowach między władzami komunistycznymi, a "Solidarnością".
W połowie marca 1981r. ujawniła się w jego organizmie choroba nowotworowa. 16 maja 1981 r. Prymas przyjął sakrament chorych. Po przyjęciu sakramentu zwrócił się do zebranych przy łóżku, nawiązując m.in. do zamachu na życie papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja, powiedział: "Uważam, że powinienem dzielić dolę Ojca Świętego, który wprawdzie później, ale włączył się w moje cierpienia". 22 maja 1981 r. wystąpił publicznie ostatni raz, otwierając obrady Rady Głównej Episkopatu Polski. Zmarł sześć dni później, w czwartek 28 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego…
 
     W 1989 r. z inicjatywy papieża Jana Pawła II, rozpoczęto proces beatyfikacyjny Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
     25 października 2000 r. w uznaniu jego zasług przyjęto w Sejmie RP uchwałę następującej treści: "W setną rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić tego wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się trwale do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyczny pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odrodzenia Trzeciej Rzeczypospolitej. Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2001 Rokiem Kardynała Wyszyńskiego."