historia-szkoly-5205.jpg     historia-szkoly-5206.jpg

 

Nasza szkoła została utworzona w 1979 roku, jako Szkoła Podstawowa Nr 92. Jej pierwszym Dyrektorem została Pani Feliksa Pogorzelska, która pełniła tą funkcję do 1984 roku. W latach następnych naszą szkołą kierowali Pan Henryk Pudlis (w latach 1984 – 1987), Pani Halina Bucior (w latach 1987 – 1991), Pani Teresa Wegner (w latach 1991 – 2007) i Pani Alicja Najda (w latach 2007 - 2016).

To właśnie wtedy, gdy Dyrektorem była Pani Wegner, wraz z reformą systemu szkolnictwa, z dniem 1 września 1999 roku, staliśmy się Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13 (obejmującym Szkołę Podstawową Nr 92 i Gimnazjum Nr 17).

 

 historia-szkoly-5207.jpg    historia-szkoly-5208.jpg

 

W 2004 roku, na mocy Uchwały Rady Miasta Gdańska z dn. 29 kwietnia 2004, Szkole Podstawowej i Gimnazjum nadano imię „Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”.

Od 1 września 2017 r., zgodnie z założeniami reformy MEN, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przestał istnieć. Obecnie jesteśmy Szkołą Podstawową nr 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

Od roku 2016 dyrektorem placówki jest pani Iwona Zielnik, której podlega kadra pedagogiczna i personel administracyjny szkoły.

 

historia-szkoly-5210.jpg    historia-szkoly-5209.jpg

 

Nasza szkoła stale rozszerza swą ofertę, zmienia się i unowocześnia, zawsze jednak nawiązując do swego prawie 40 letniego dorobku, który zobowiązuje nas do tego, byśmy stawali się coraz lepszą placówka oświatową – dbającą o poziom nauczania, umożliwiającą wszechstronny rozwój uczniom i przygotowującą ich do przyszłego życia w demokratycznym społeczeństwie.

 ZAPRASZAMY!