Świetlica w SP 92 czynna jest od godz. 6.30 do 17.00.

W naszej świetlicy szkolnej uczniowie mają do dyspozycji 3 przestronne sale. W każdej z nich  przebywa jedna, stała grupa dzieci.  

W pogodne dni uczniowie mają również do dyspozycji plac zabaw i boisko szkolne. 


Przeprowadzane są zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, zajęcia zgodnie z zainteresowaniami indywidualnymi dzieci. 

Dzieci biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych (plastycznych, recytatorskich), dostają wyróżnienia i dyplomy.
Organizowane są zabawy okolicznościowe.

Profesjonalna opieka nauczycieli świetlicy sprzyja miłej atmosferze i zapewnia wesołą zabawę oraz bezpieczeństwo dzieci.

pliki do pobrania