o-projekcie-115209.jpg

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło znaleźć się w gronie Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo. Jest to ogólnopolski innowacyjny projekt edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji, opracowany przez FUNDACJĘ DBAM O MÓJ Z@SIĘG

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans będziemy pozytywnie wpływać na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

 

Będziemy rozwijać 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 • Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.
 • Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 • Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 • Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 • Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 • Nauka kompetencji przyszłości.
 • Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

 

Jakie korzyści wynikają dla szkoły z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo?

 • Dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji.
 • Udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start już we wrześniu 2021.
 • Bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych.
 • Możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo.
 • Wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej.
 • Dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń.
 • Certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu.

 

Jakich rezultatów się spodziewamy?

 

 • Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 • W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
 • Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 • Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 • Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
 • Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
 • Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 • Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

 

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, tj. punkt 4 (Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.) oraz punkt 5 (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych).  

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Fundacji:

www.dbamomojzasieg.pl/soc

www.facebook.com/dbamomojzasieg