Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 10.05.2021 r. i będzie odbywać się poza systemem elektronicznym Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.