O projekcie
Uczniowie klasy 3B pod opieką pani Magdy Zybury oraz Joanny Siary, od września 2020 r. biora udział w projekcie/innowacji edukacyjno-humanitarnym "Face to Face with the World". 

Projekt ma na celu wzajemną naukę  podczas lekcji online z uczniami krajów Afryki i Azji. W celu realizacji projektu,  nawiązaliśmy współpracę z jedną  ze szkół w Ugandzie, a następnie w Kenii - Nairobi.

Celem Projektu Edukacyjnego jest:
a) Pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie.
b) Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,
nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.
c) Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązywanie przyjaźni, poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka nauka języka obcego, wykorzystanie w edukacji Internetu. Chęć niesienia pomocy innym.