W RAMACH PRZYZNANYCH SZKOLE ŚRODKÓW W WYSOKOŚCI 160 TYS. ZŁ, ZAKUPIONO WYMAGANE PRZEZ USTAWODAWCĘ ARTYKUŁY Z TZW. WYPOSAŻENIA PODSTAWOWGO-OBOWIĄZKOWEGO, A TAKŻE DODATKOWEGO (DO WYBORU PRZEZ SZKOŁĘ) WEDŁUG WYKAZANEJ W ROZPORZĄDZENIU SPECYFIKACJI:

sprzet-zakupiony-w-ramach-programu-laboratoria-przyszlosci-160430.jpg sprzet-zakupiony-w-ramach-programu-laboratoria-przyszlosci-160431.jpg