logo_szkoly.png

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa na terenie

ZSP5 ( COVID-19 ) oraz organizacją nauki zdalnej w SP 92 .

Pliki dostępne poniżej: