#NIEPODLEGŁA 2020 - KLASY 0-3

W tygodniu poprzedzającym 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości bardzo aktywnie pracowały grupy 0 oraz klasy 1-3, tworząc pięknie patriotyczne dekoracje.